read
write
members
about
account

 

datedatememberrandomsearch

December 18, 2002
"To kill" (tuosí): tuosí, tuosía, tuosío, tuosíos, tuosían, tuosíoth. "To die" (thonaros): thonaros, thonarosa, thonaroso, thonarosí, thonarosín, thonarosír. "To be lost" (chavíqo): chavíqo, chavíqa, chavíqor, chavíqos, chavíqon, chavíqorí. "To be shattered" (qorajía): qorají, qorajía, qorajío, qorajíos, qorajían, qorajíor. "To despair" (nacíno): nacína, nacínas, nacínos, nacínu, nacínath, nacínor. "To destroy" (nagatsuo): nagatsuo, nagatsua, nagatsuor, nagatsuos, nagatsuon, nagatsuorí. "To lose" (chavorai): chavorai, chavoraia, chavoraio, chavoraios, chavoraian, chavoraior. "To be weary" (ésalo): ésalo, ésala, ésalos, ésalosí, ésalan, ésalor. "To be cold" (soríjai): soríjai, soríjaia, soríjaio, soríjaios, soríjaian, soríjaior. "To fall" (loraílo): lorailo, loraila, lorailos, lorailosí, lorailan, lorailor. Chavíq na soj í lí narías….